Forbes Việt Nam số 19: Đi tìm đội nhóm

screenshot_5©Forbes Việt Nam số 19.

Chuyến thăm Việt Nam tháng 11.2014 là lần thứ năm Scott Farquhar, đồng sáng lập và đồng CEO của công ty phần mềm doanh nghiệp Atlassian đến Việt Nam. Lần này, anh không đi cùng cộng sự Mike Cannon – Brookes (cả hai vừa trở thành những tỉ phú mới trẻ tuổi của nước Úc khi công ty được định giá 3,3 tỉ đô la Mỹ sau vòng gọi vốn tháng 9.2014), và cũng không đi nghỉ mát. Mục đích chuyến đi là xem xét “đứa con” mà Atlassian đang tạm để người khác nuôi tại TP.HCM, đợi đến lúc trưởng thành sẽ “đón về nhà.”

Continue reading