Nghe thấy gì từ Guy Kawasaki

Guy Kawasaki, cựu chuyên gia tiếp thị của Apple (người góp phần biến bạn thành tín đồ của Apple), và hiện là cố vấn cấp cao về tiếp thị cho MotorolaX (loại lắc lắc, Google Now) đến Sài Gòn vào những ngày mưa gió (tức là mới tới đó. Sài Gòn dạo này ngày nào cũng mưa).  Bậc thầy về marketing truyền giáo này nói về marketing, về sản phẩm, về đặt tên miền.

0,,16888790_303,00

Continue reading