Tuổi trẻ và lựa chọn

imagesTuổi Tác chỉ là con số, ai đó vẫn khẳng định vậy. Quan trọng là tâm hồn. Nhưng rõ ràng tuổi tác càng cao, lựa chọn càng ít đi, trách nhiệm và trăn trở nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, đôi khi tiền bạc nhiều hơn.

Trong sự kiện dành cho giới trẻ ở Sài Gòn gần đây, có một câu hỏi của một khách tham dự là làm thế nào để trở thành người tốt, có sách nào dạy không?

Một câu hỏi căn bản nhỉ, chắc ai trong đời cũng tự hỏi mình như thế khi còn trẻ, khi phải đứng trước nhiều lựa chọn không dễ dàng. Nhưng cuộc sống là sự lựa chọn. Có những lựa chọn mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng vô cùng lớn đến phần còn lại của đời mình. Vì vậy, cần lựa chọn cho đúng. Song cuộc đời thì khó ai học được chữ ngờ, lựa chọn ok ở hiện tại nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi ở tương lai. Suy cho cùng thì cuộc sống là một hành trình trải nghiệm, thử, sai, làm lại, rồi lại thử, sai, làm lại. Continue reading