Làm sao tìm thấy thành công dài hạn? (Thông tin quan trọng nhất nằm ở bên dưới bài)

softTheo bạn, người ta làm cho bạn/ gọi bạn là ông(bà) chủ vì lý do gì? Vì tiền lương bạn trả cho họ? Vì họ có cùng mơ ước và khao khát tạo ra di sản giống mong muốn của bạn? Vì họ muốn là người có ích cho xã hội?

Có vô số lý do để một người đi làm cho bạn và gọi bạn là “sếp.”

Nếu nhân viên của bạn đi làm là vì lương. Công ty của bạn có thể tồn tại, nhưng không phải là công ty nổi trội. Đó là quan điểm của Rich Kaargard.

Nếu nhân viên của bạn đi làm vì những yếu tố khác thì công ty của bạn có thể thành công lâu dài và là công ty nổi trội và có thể thành công lâu dài.

Đó là những yếu tố gì? Continue reading