Một cách “refresh” cuộc đời

Bạn có thể đang cảm thấy chán ngán những ngày đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều? Hay bạn chán những thói quen mà ngày nào cũng lặp lại, và muốn nhìn thấy những gương mặt, cảnh vật khác với những ngày bình thường? Có thể các chương trình fellowship (khóa đào tạo học bổng ngắn hạn)  ở nước ngoài sẽ là mục tiêu bạn hướng đến để làm mới con người mình.

funny dogs-03

Continue reading