Đính chính trên báo điện tử

Không như nhiều người thường nghĩ, đính chính trên báo điện tử không đơn thuần là “rút tin bài” khỏi website. Các bản sai vẫn có thể được lưu lại trên mạng, theo một cách nào đó. Như vậy, thông tin sai sẽ vẫn ảnh hưởng tới đối tượng có liên quan.

Vì vậy, đa phần các hãng tin trên thế giới đều có phần đính chính rất cụ thể ngay trên website, ngay trên bài viết. Ví dụ, họ dùng công cụ “crossed” để gạch ngang từ, hoặc đoạn thông tin sai, và viết lại từ, hoặc đoạn thông tin đúng bên cạnh.

Hoặc họ sẽ đính chính vào cuối bài. Nói chung, đó là cách làm rất sòng phẳng, có trách nhiệm.

Đây là ví dụ về cách làm trên The Economist điện tử.