21.6.2013

–         Noam Chomsky, theo ông, báo chí bây giờ nên làm gì?

–         Nên nói sự thật.

Cuộc đối thoại của người dẫn chương trình  và Noam Chomsky khi ông vừa kết thúc bài nói chuyện tại ngày khai mạc  Diễn đàn truyền thông thế giới 2013  khiến những cử tọa bật cười và vỗ tay tán thưởng.

0,,16888790_303,00
Noam Chomsky tại diễn đàn truyền thông toàn cầu 2013.

Continue reading