Mạng xã hội, blog “không thay thế báo chí chất lượng”

Theo một báo cáo quan trọng của Trung tâm báo chí Kỹ thuật số Tow thuộc ĐH Columbia, những người viết blog, các bài báo có sự tham gia của đám đông (crowdsourcing) hay do máy tính tạo nên đang đóng góp sản phẩm vào truyền thông tin tức.

Tuy nhiên, chúng không thể thay thế được các nhà báo chuyên nghiệp trong việc theo đuổi và giải thíchcặn kẽ những tin tức quan trọng cho người dân. Đây là thông điệp mà nghiên cứu “Báo chí hậu công nghiệp” vừa đưa ra.

Continue reading