Đây là chủ đề bạn không muốn đọc, nhưng nên đọc: Những cách để bảo vệ trẻ em khỏi những kẻ ấu dâm!

Ấu dâm, hay các loại tội phạm về tình dục khác là những thứ chúng ta thường có xu hướng né tránh. Nhưng chính vì thế, chúng ta khiến những kẻ kinh khủng bệnh hoạn này sống dễ dàng hơn.

Những kẻ ấu dâm thường dành nhiều thời gian để tạo ra uy tín trong cộng đồng trước khi chạm tay vào một đưa trẻ. Để tiếp cận được đứa trẻ, nhiều kẻ còn tạo ra quan hệ thân tình với cha mẹ của bé, sử dụng quyền hành xã hội để xây dựng được niềm tin, sự thừa nhận của cộng đồng, để khi một đứa bé buộc tội hắn ta đã xâm hại tình dục thì mọi người sẽ phản ứng rằng: “Anh ta không thể nao làm việc đấy.”

Continue reading