China Daily lột xác

Trang 1 của tờ Nhân dân Nhật bảo

Ngày 1-3-2010 chứng kiến sự thay đổi lịch sử của tờ Nhân dân Nhật báo (*) (Trung Quốc) trong 29 năm họat động của tờ báo tiếng Anh rất có uy tín này.  Sau 1 năm chuẩn bị, họ đã cho ra phiên bản mới, nhìn hoành tráng không khác gì tờ…The Guardian của Anh. Toàn cầu hóa há há há. Nom tờ báo chả có gì là vẻ phương Đông.

Tôi vui mừng vì tờ này đã có những thay đổi mang tính tích cực, hướng tới lượng động giả người nước ngoài. Nhưng cũng cảm thấy lo sợ khi thấy rõ ràng những giá trị Tây phương đang lấn át. Làm sao mà một tờ báo tiếng Anh, của một quốc gia đông dân nhất thế giới với nền văn hóa, truyền thống cực kỳ sâu sắc lại có thể Anh hóa thế này?

Trên con đường vươn tới vị trí của một tờ báo thế giới, Nhân dân Nhật báo (*)- một trong những tờ báo được nước ngoài trích dẫn nhiều nhất từ Trung Quốc, có giữ được bản sắc của mình không? Bản sắc là cái gì trong thời đại toàn cầu hóa này?

China Daily có thể khiến bạn rất ngạc nhiên về sự cởi mở và tư duy mang tính phê phán rất rõ ràng của những người làm báo ở đây.

Bằng chứng ở đây. Họ đưa luôn lên mạng những comment mang tính chỉ trích rất rõ ràng của bạn đọc. Có sao đâu nhỉ?

Nói thêm: Tờ này ra đời năm 1981, 300 ngàn bản mỗi ngày. Có 11 ấn bản khác nhau, 9 wesbite với 3 ngôn ngữ và 3 ấn bản cho điện thoại di động. 200 ngàn thuê báo từ 105 nước.

(*) Xin đọc lại là Trung Quốc Nhật báo. Thành thật cáo lỗi với bạn đọc.

Comments