8 bí quyết tới thành công

Vì sao người ta thành công? Họ thông minh? May mắn? Không hề! Nhà phân tích Richard St. John đã có 10 năm phỏng vấn những người thành công và thuyết trình trong 3 phút về 8 bí quyết

Đó là: Passion, Work, Focus, Persist, Ideas, Good, Push, Serve.

Enjoy watching!

Comments