Trích dẫn học thuật (1)

Khi viết các bài luận, để tránh bị cáo buộc đạo văn, chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc về trích dẫn học thuật. Cách làm như sau là một ví dụ để tham khảo, dựa trên tài liệu của Tiến sỹ Nguyễn Đức An. Giảng viên Khoa báo chí, Đại học Sterling, Vương quốc Anh.

– Với trích dẫn gián tiếp: Diễn giải ý bằng lời lẽ của bạn, và đưa ra các chi tiết thật ngắn gọn về các nguồn của ý đó trong đoạn viết; Chi tiết thật ngắn gọn bao gồm Họ của tác giả, sau đó là năm xuất bản trong ngoặc đơn.

Ví dụ: Nguyễn (2006) đã chứng minh rằng sự ra đời của blog đã ảnh hưởng lớn tới cách làm báo tại Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 21.

hoặc

Sự ra đời của blog đã ảnh hưởng lớn tới cách làm báo tại Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 21 (Nguyễn, 2006)

hoặc

Theo Nguyễn (2006)…; Như Nguyễn (2006) đã nhận định…

– Với trích dẫn trực tiếp:

Sử dụng chính xác từ ngữ trong tài liệu gốc, đưa vào trong ngoặc kép và cung cấp ngắn gọn chi tiết của nguồn tài liệu gốc. Chi tiết ngắn gọn cũng giống như trong trích dẫn gián tiếp, cộng thêm số trang của câu trích dẫn.

Ví dụ:  

Như Nguyễn (2006, p.147) tranh luận: “Sự ra đời của blog đã ảnh hưởng lớn tới cách làm báo tại Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 21.”

Comments