10 thứ mà tôi ước họ nói với tôi trong trường dạy báo chí

1. Dù tôi biết mọi kỹ năng về làm báo đa phương tiện, thứ tôi thực sự dùng là Flash. (cái này là báo Tây)

2. Báo chí tử tế thì thật khó mà tìm…nhưng đáng để phấn đấu.


3. Hầu hết các cộng sự của tôi sẽ sẽ không lạc quan như các bạn học của tôi.


4. Cần giữ lại các tấm danh thiếp.

5. Luôn phải phân biệt giữa công việc và cuộc sống riêng.


6. Hai tuần mới xong một bài mà gọi là deadline à?

7. Fast food không phải là phong cách sống; hãy chuẩn bị bữa trưa cẩn thận.


8. Tôi sẽ không làm việc 24h/ngày như thời còn học báo ở trường. Thay vào đó, tôi sẽ làm khối lượng công việc tương tự trong 8 tiếng thôi.

9. Có thứ gọi là phòng ngủ nhỏ để chợp mắt ở cơ quan.

10. Luôn luôn cần quan hệ công chúng.


(www.10000words.net)

Comments