Báo điện tử

Đây là bài nói chuyện với các bạn sinh viên Khoa báo chí Đại học KH-XH và NV, Đại học Quốc gia TP.HCM tối 13-8. Tôi upload lên để các bạn sinh viên và những ai quan tâm có thể xem lại và download làm tài liệu.

Comments