Kinh tế khó nhằn

Đang tính đi học về kinh tế A bờ cờ. Kích thích kinh tế này nọ thật là khó hiểu. Dãn thuế tức là sẽ phải nộp sau. Dãn thuế thì bà con lại cất tiền đó vào túi, tiết kiệm vì không biết ra sao ngày sau. Thế là chả kích được gì. Hà hà. Mình thì kích cho bọn Tây vì hàng Việt nhiều cái rất ẹ, phải đi mua hàng nhập, thế là hóa ra kích cho bọn đã giàu lại giàu thêm.

Khi hỏi chuyện, David Fisher, lãnh đạo toàn cầu về các dịch vụ tư vấn đặc biệt của Công ty Kiểm toán, Thuế và Tư Vấn, Grant Thornton International, cho rằng, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải trở lại cân bằng hơn. Thay vì VN tập trung vào xuất khẩu thu ngoại tệ như trước, thì phải đặt một chân ở sân nhà, chân kia mới đá lung tung. À, mà thế thì đứng làm sao vững nhỉ???

Một điều mình thích nữa là ông này cho rằng, bất kỳ ai trong doanh nghiệp cũng phải là người bán hàng, chứ không phải chỉ có người có chức danh bán hàng. Thực tế, bất kỳ cá nhân nào cũng chính là một đại sứ của doanh nghiệp.

Mà nói chung, có lẽ nên đọc bài viết của mình trên Tuổi Trẻ.

Và nghiên cứu thêm Kinh tế Sài Gòn.

free hits counter

web counter

Comments