“Tôi là một con lừa”

Có thể bạn đã nghe được tiêu đề cuốn sách “sốc” này. Một trong những tài năng của các nhà xuất bản là nghĩ ra những cái tít thật kêu nhỉ? Ví dụ “I will teach you to be rich.

sach-Custom

Có lẽ có nhiều người muốn có cuộc sống như Nguyễn Phương Mai, hay ít ra một phần cuộc sống của chị ấy (phần sướng ấy). Học hành ở nước ngoài, đi tứ tung khắp nơi (theo mục đích nghiên cứu), gặp những người hay ho (lại vì nghiên cứu)…Tức là mỗi ngày là một con đường mới, con người mới. Continue reading